QUANG KHẢI

. Bùi Quang Khải
. Sinh ngày 15/04/1986.
. Tại Quảng Ngãi.
. Nguyên Quán Mỹ Đức - Hà Tây .
. Sinh viên Ngữ Văn AK3-ĐH Phú Xuân - Huế .