NGUYỄN LÊ ĐÒAN


  • Còn ký dưới bút danh Phú Tuệ
  • Sinh năm 1981
  • Quê quán Hà Tây, Việt Nam
  • Học Luật và hiện sống tại Hà Nội
  • TÁC PHẨM ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI