PHƯƠNG LAN


  • Tên thật: Nguyễn Thị Chờ
  • Sinh ngày 15-5-1943
  • Quê quán : Cha miền Bắc, mẹ miền Trung còn tôi sanh ra tại Biên Hoà.
  • Tác phẩm đã đăng trên các báo : Phụ Nữ TPHCM, Thời Văn, Hoa Cảnh, Sổ tay nội trợ, Tin Xuân Quận 4.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • THUYỀN TRĂNG (in chung với nhiều tác giả) do Trung tâm Văn hoá Quận 4 xuất bả năm 1996.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI