PHÙNG THÀNH CHỦNG

 • Sinh ngày 10 tháng 10 năm 1950 (Canh Dần)
 • Quê quán: Khu Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai- TP. Hà Nội.
 • Hội viên Hội văn nghệ Hà Nội
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Hai đầu thương nhớ (Thơ- NXB Thanh niên- Hà Nội 1992)
 • Truyện ngụ ngôn (NXB Văn hoá dân tộc- Hà Nội 1998)
 • Vọng núi (Tập truyện ngắn- NXB Hội nhà văn 1999)

 • Sẽ Xuất Bản:

 • Chuyện ở làng (Tập truyện ngắn)
 • Gọi hồn (Tập truyện ngắn)
 • Lời nói hạt gieo (Thơ)
 • Ngụ ngôn mới
 • Sử học với giáo dục (khảo cứu)
 • Ca dao, thành ngữ, tục ngữ và truyện tiếu lâm hiện đại (sưu tầm, biên soạn)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • Di Huấn
 • Lê Đạt
 • Tình Thiên Thu
 • Hương Ổi
 • Những Cuốn Sách Những Con Mọt và... Tôi!
 • Những Tứ Thơ Đã Mất...

 • BÁN KHOÁN
 • PHÁ GIỚI
 • 5 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • BÀ TÔI
 • TRUYỆN NGOÀI CHÍNH SỬ
 • CHỊ DÂU TÔI
 • HAI NĂM và BỐN BUỔI CHIỀU
 • NHÀ THIỆN XẠ
 • 3 TRUYỆN CỰC NGẮN
 • KỴ HÚY
 • NGHIỆP CHƯỚNG
 • NGỤY PHẢ !


 • VỀ LÁ MINH TINH CỦA "HẢI NHAI LÃO THƯ SINH" PHAN THANH GIẢN
 • AN NAM TỨ ĐẠI KHÍ
 • ĐỀN VÀ: “ĐOÀI PHƯƠNG TĨNH NHẤT KHU”
 • ÔNG THÁNH, NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC, VÀ NGƯỜI HƯỚNG ĐẠO…
 • CON RỒNG TRONG TÂM THỨC NGƯỜI VIỆT
 • TRẠNG BÙNG ĐI SỨ
 • VỊ SỨ THẦN “BẤT NHỤC QUÂN MỆNH” GIANG VĂN MINH.
 • TỤC CÚNG , CỖ CHAY , CỖ SỐNG QUA MỘT SỐ LỄ HỘI VÀ TRUYỀN THUYẾT
 • NHỮNG “HỢP TUYỂN THƠ” ĐẦU TIÊN Ở NƯỚC TA
 • VỀ TÁC QUYỀN BỘ: “TOÀN VIỆT THI LỤC” ?