PHÙNG HÀ

  • Sinh ngày 09 tháng 05 năm 1986
  • Quê quán: Khu Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai- Hà Tây (nay thuộc Hà Nội)
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Biển Vỡ (NXB Kim Đồng, Hà Nội 2007)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI