. Tên thật là Phạm Thị Phong Ðiệp.
. Sinh ngày 6.6.1976 tại Nam Ðịnh.
. Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế.
. Hội viên Hội Nhà Văn Việt Nam.
. Giải thưởng truyện ngắn báo Văn nghệ Trẻ.
. Hiện làm việc tại báo Văn Nghệ Trẻ - Hội nhà văn Việt Nam.

. TÁC PHẨM ÐÃ XUẤT BẢN :

. Khi ta hai muoi - tập truyện;
. Ma mèo - tập truyện;
. Người phía bên kia đường - tập truyện;
. Phòng trọ - tập truyện;
. Người của ngày hôm qua - tập truyện;
. Giấc mơ bay qua cửa sổ - tập truyện;
. Vườn hoang - tập truyện;
. Lạc chốn thị thành - truyện dài...