• Tên thực: Phan Văn Vinh
  • Cựu quân nhân QLVNCH trước 1975
  • Hiện làm ruộng và sống tại Trảng Bom Đồng Nai
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI