• Sinh ngày 12.10.1955 tại Nông Sơn, Quảng Nam.
  • Hiện sinh sống và làm việc tại Sài Gòn,
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI