PHAN TẤN LƯỢC

  • Tên thật : Phan Tấn Lược
  • Sinh năm 1971
  • Tại Hòa Thành – Tây Ninh
  • Hiện cư trú tại Bình Dương




  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI







  • NẶN
  • DẤU THUYỀN
  • BÊN ĐƯỜNG








  • CHẾT TIỆT
  • TIỀN LẺ