• Sanh năm 1946 tại Banmêthuột.
 • Cựu Học Sinh Trung học Banmêthuột 1960
 • Cựu Sinh Viên Đại học Khoa Học Saigon 1969
 • Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức 1/70
 • Tù cải tạo tại Quân lao BMT 1975
 • Vượt biển cuối năm 1979 đến Trại Leam Sing, Thái Lan
 • Định cư tại Toronto năm 1980. Hiện sống cùng gia đình tại Thủ phủ này
 • Biết làm thơ, viết văn và sang tác nhạc
 • Trước 1975 có thơ trên Văn (Mai Thảo), Phổ Thông (Nguyễn Vỹ)
 • Sau 1975 cộng tác với Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Saigon Times, Độc Lập, Nắng Mới, Làng Văn, Thư Quán Bản Thảo, Phụ Nữ Diễn Đàn, Thời Báo, Việt Times v.v…
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Dậy Lửa Trường Sơn, nhạc, Lửa Việt 1983
 • Em Hát, Em Vui, (với NHN), nhạc thiếu nhi, Làng Văn 1987
 • Hồi Ký Thơ, thơ, Làng Văn 1988
 • Câu Thơ Về Người, thơ, Nhân Văn 1996
 • Tình Khúc Phan Ni Tấn, nhạc, Nhân Ảnh 2004
 • Sinh Nhật Của Cây Đàn, CD nhạc 2005
 • Đèn Kéo Quân, CD nhạc 2006
 • Ao Trời, CD nhạc 2007
 • Nẻo Nhà, thơ, Nhân Ảnh sẽ xuất bản 2010
 • Quê Núi, thơ, Nhân Ảnh sẽ xuất bản 2010
 • Đang thực hiện Bộ Tự Điển Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Online: www.phannitan.com
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI • ĐÀNH MƯỢN CÂU THƠ LÀM TRI KỶ
 • MÊ MỎI LÌA QUÊ
 • Một Thương Tóc Xõa
 • Cô Út Lìa Quê
 • Cởi Áo Qua Cầu
 • Trăng Ngàn • ĐOẠN ĐƯỜNG CHIẾN BINH
 • NHỚ NGUYỄN MỘNG GIÁC