• Chuyên khoa về bệnh nhiệt đới (Paris - Pháp)
 •  
 • Sinh ngày 21 tháng 11 năm 1956 tại Sài Gòn.
 • Tú tài Pháp và Việt, 1974.
 • Du học sang Pháp cuối năm 1974.
 • Bác sĩ y khoa năm 1983, chuyên khoa về bệnh nhiệt đới.
 • Mở phòng mạch đa khoa chuyên về châm cứu.
 • Khám phá ra phương pháp chữa trị các bệnh nan y và căng da mặt bằng chỉ vàng 24 karats từ năm 1990 (xem Trọng Minh, Vẽ Vang Dân Việt, 1995, quyển 3). 
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Biển Nhớ, 1984, hồi ký công tác cứu thuyền nhân trên Biển Đông năm 1983.
 • Nước Mắt Chiến Tranh, 1985.
 • Tuyển tập thơ Đạo, 1986, gồm 30 bài.
 • Từ năm 1994, viết thường xuyên báo Médecins du Vietnam tại Paris.
 • « Loques de vie » nhà xuất bản L’Harmattan (2000)
 • « Autisme et Karma » nhà xuất bản L’harmattan (2001)
 • « Maîtrisez votre Destin grâce à la Numérologie chinoise et le Feng-Shui » 
 • CÔNG TÁC NHÂN ĐẠO

 • Hoạt động cùng với bác sĩ Bernard Kouchner trong Médecins du Monde (1980-1982) cứu người vượt biên trên tàu Boélo và chiến hạm Le Balny năm 1982. 
 • Cùng với : V.D.T - NTLH - Từ Nguyên Trần Văn Ngô - Nguyễn Khải Hoàng - Trần Văn Tài - Nguyễn Ngọc Lang - Nguyễn Văn Huy - Chử Bá Anh - Phạm Hữu ... thành lập hội Đường Mới năm 1984, giúp người tị nạn xây trại chăn nuôi tại Troyes, tỉnh Aube. 
 • Cùng với một số bác sĩ Việt Nam thành lập hội Médecins du Vietnam năm 1986 giúp thuyền nhân. 
 • Từ năm 1992 hoạt động nhân đạo trong nước, mở chẩn y viện từ thiện, lớp dạy nghề và cấp học bỗng cho trẻ em mồ côi, gia đình nghèo khó. 
 • Từ năm 1993 giúp đỡ thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa và người tàn tật. 
 • Thành lập hội Aide aux mutilés du guerre du Vietnam năm 1994, và vận động chuyển thành một phong trào rộng lớn qua các hội đoàn nhân đạo trong cộng đồng người Việt hải ngoại từ năm 1995. 
 •  
  TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN VIỆT VĂN MỚI • BIỂN NHỚ -