• Giáo sư Tiến sĩ
  • Giám đốc Trung tâm bảo trợ văn hoá, kiến trúc truyền thống thuộc Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI