• Hiện sống tại La Gi, Bình Thuận
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • Bạn Tôi
 • Bóng Đời
 • Vọng Âm
 • Viết Từ Nha Trang
 • Còn Lại Gì Ta Hỡi !
 • Chừa Giùm Chút Nhớ
 • Hạt Gạo Những Năm 80
 • Bóng Núi Mẹ Quê
 • Mừng Tuổi Đầu Năm!
 • Sinh Nhật Đất Trời
 • Thoáng xưa PhanThiết !
 • Ngàn Năm Sau
 • Trên đồi Phú Hài
 • viết từ Nha Trang
 • lặng lẽ sông xưa
 • thoáng xưa Phan Thiết !
 • Lưng Chừng Bóng Mây Xưa
 • Chiếc Bóng
 • Gió Cuối Đông
 • GIÓ
 • Thư của đứa con xa
 • Thu Đà Lạt
 • Chợt Nhớ Cuối Năm
 • Lắng cờ bấc đến
 • Dưới bóng sương trời Tam Đảo
 • Bất chợt phố sương
 • Trăng Núi
 • Bình Tuy, Những Ngày Cuối Cùng   
 • La Gi- Ngày Ấy, Bây Giờ !    
 • HỒ HỮU TƯỜNG , Những Ngày Cuối Đời !
 •  HÒN BÀ dấu chấm than của một chuyện tình ! 
 • Phẩm Vật Trong Lễ Hội Vùng Biển
 •  HÒN BÀ , nỗi buồn xanh
 • Cảnh Thiền Cổ Thạch Tự 
 • Nghe Bấc Thổi Nhớ Ngày Xưa…
 • Thức Với Mũi Điện Khe Gà
 • Tính Cách La Gi
 • Bàu Trắng Lung Linh Sắc Nắng
 • Bình Tuy Những Ngày Tháng Tư Nghẹt Thở
 • Tế Thu Lễ Hội
 • Cù Lao Câu
 • Du Xuân Tà Cú
 • Nhớ Lê Phương Chi !
 • Dị Dạng Sự Tích Hòn Bà ?
 • Kỳ Diệu với Công Trình Tượng Phật Nằm ở chùa Tà Cú
 • Đồi Trăng Phế Tích Phú Hài
 • Phú Quý Đảo Xanh Biển Ngọc
 • Nghề Đi Biển Xưa
 • Cá và Mắm
 • Tín Ngưỡng Người Hoa ở Phan Thiết
 • Đất Bình Thuận Thuở Đầu!
 • Một Góc Nhỏ Cali…
 • Dòng Sông Dinh Muôn Thuở !
 • La Gi, Xứ Biển Trăm Năm!
 • Thuyền Thúng Trên Bờ Biển La Gi!
 • Góc Trời Tam Đảo!
 • Dấu Xưa Tuy Phong
 • Địa Danh Cẩm Kê Với Mũi Kê Gà
 • Đi Tìm Địa Danh Bình Tuy
 • Đường Cái Quan Trên Đất Bình Thuận • Trở Lại Một Địa Danh
 • Dinh Thầy Thím
 • Tên Gọi Đất Xưa
 • LÂM HỒNG LONG với những bức ảnh lịch sử giàu tính nhân văn
 • Báo Chí Tỉnh Lẻ Trước Năm 1975
 • Ngô Đình Miên Với Nỗi Dịu Dàng Tìm Về Chân Thật !
 • NGUIỄN NGU Í Những Trang Văn Giữa Cơn Điên - Tỉnh
 • Đọc Thơ Xuân Ly Băng
 • Một Thời Văn Nghệ Chưa Xa !
 • Chất Điên Trong Thơ Nguyễn Ngu Í !
 • Nghĩ Về Địa Danh Ngảnh Tam Tân
 • Tính Chân Thật trong “Trời Cao Đất Thấp Chúng Ta Thì…”!
 • Khó Quên Những Ngày Tạ Chí Đại Trường Ở Phan Thiết!
 • Trong Thơ Hồ Việt Khuê Vẫn Mượt Cỏ Ngày Xưa!
 • Từ Chuyện Viết Mới Tiếng Việt Đến Nhà Văn Nguiễn Ngu Í
 • Thử Bàn Về Địa Danh Mương hay Mường Mán!
 • Nhà Văn Hồ Việt Khuê Với Tác Phẩm Mới