PHẠM VĂN SAU

TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • Lục Bát Trà - Trường Ca- (1)
 • CHỌN AI RẤT HUẾ MANG HỒN ÁO
 • TƠ VƯƠNG
 • NGHĨA ĐOẠN TRƯỜNG
 • LỮ HÀNH
 • EM MÀ GIẬN
 • Lục Bát Trà - Trường Ca- (2)
 • TÌNH YÊU KHÁT VỌNG
 • ƯỚC THỀ
 • LÀ EM
 • HUẾ VÀ EM
 • ĐÃ HỒNG NHAN KHỎI NÓI NHIỀU
 • NHỠ MAI
 • GIEO PHƠI CUỘC TÌNH
 • TÌNH TÔI
 • GIẤC MƠ BỜ VIỄN XỨ
 • TÌNH YÊU VÔ TỘI
 • ĐIỆU BUỒN XƯA CŨ
 • XÓA VẾT RÊU LÒNG
 • NỞ NỤ VÔ THƯỜNG
 • HUYỀN THOẠI TRUNG HOA
 • CỔ TÍCH TRƯƠNG CHI MỴ NƯƠNG
 • CHÉN THÂN PHẬN ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH
 • CHÉN TRÀ HUYỀN TRÂN
 • Em hãy nói đi em
 • Yêu
 • Xin nhằm nơi
 • Cho sai chốn
 • Nhận và cho
 • Can dự
 • Mất dịp yêu em
 • Một vết thương
 • Từ dạo ấy
 • Nở nụ vô thường
 • VUI ĐI EM
 • EM LÀ AI
 • LÀM XANH ĐỜI HOA NỞ ĐỈNH CÔ PHONG
 • LỮ HÀNH
 • NGHĨ VỀ “TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO” NGÀY NAY - nhận định