. Tên : Phạm Tuấn Kiệt
. Sinh ngày : 21.1.1970
. Nguyên quán : Hoài Ân, Hoài Nhơn, Bình Định
. Hiện cư ngụ tại Quận 8 - TPHCM