• Tên thật: Phạm Văn Thành
 • Sinh ngày 23 tháng 5 năm 1962
 • Tại : Thường Vũ, An Bình, Thuận Thành, Bắc Ninh.
 • Nguyên là Sĩ quan quân đội, Cán bộ giảng dạy môn Chính Trị ở Trường Sĩ Quan Lục Quân 1,
 • Đã từng đi lao động xuất khẩu tại thành phố Kazan từ năm 1988 đến 1990.
 • Hiện sống và viết tại Hà nội
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • NƯỚC MẮT MIỀN TUYẾT TRẮNG (Tiểu thuyết)
 • MAI GƯƠM SẮC BÚT (Tiểu thuyết)
 • CỔ TRAI XUẤT ĐẾ (Tiểu thuyết)
 • CỎ HOANG (Tiểu thuyết)
 • NƯỚC MẮT SÔNG TƯƠNG (Tiểu thuyết)
 • CHUYỆN TÌNH XỨ TUYẾT (Tập truyện ngắn)
 • ĐẢO MÊ(Tập truyện ngắn)
 • ĐÊM CUỐI Ở CÔN SƠN (Tập truyện ngắn)
 • TẮM AO (Tập truyện ngắn)
 • SỢI TƠ HỒNG (Tập truyện ngắn)
 • ĐẤT VÀ NGƯỜI SIÊU LOẠI( Khảo cứu phong tục)
 • LÀNG NGO (Khảo cứu phong tục)
 • KỂ CHUYỆN QUÊ HƯƠNG NHÀ LÝ (Khảo cứu phong tục)
 • TÀI HÙNG BIỆN CỦA NGƯỜI XƯA
 • DANH NHÂN, DANH THẮNG XỨ BẮC
 • NGƯỜI KINH BẮC ĐỐI ĐÁP GIỎI
 • CHUYỆN KỂ Ở ĐỀN ĐÔ
 • HUYỀN TÍCH CHÙA BÚT THÁP
 • ĐI VỀ HAI CHIỀU THỜI GIAN
 • CẬU BÉ MỒ CÔI
 • TIẾNG CỒNG TRONG XÓ BẾP( Truyện vừa)
 • NGƯỜI TỪ GIỚI TUYẾN TRỞ VỀ ( TIỂU THUYẾT)
 • NGÀY NGHỈ CUỐI TUẦN ( NXB CAND 2010)
 • HAI BỜ SÔNG ĐUỐNG( NXBQĐND 2010)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI