PHẠM QUỐC RIN

 • Sanh ngày 19 tháng 3 năm 1988.
 • Nguyên quán: Tạ An Khương, Đầm Dơi, Cà Mau.
 • Hiện đang là sinh viên năm thứ III, Khoa Văn Học, ĐHKHXH-NV ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • BỜ SÔNG TO LẮM
 • PHẬP
 • CÀ MAU, NƠI TÔI VỀ...
 • ĐI TÌM TRINH NỮ
 • LÒ CÒ
 • NGÀY NẮNG LÊN
 • CÓ ĐÔI KHI…
 • LY DỊ 
 • ĐOM ĐÓM LẺ LOI
 • HAY VỪA VỪA
 • PHIÊN BẢN
 • TÔI LÀ GIÁO SƯ
 • CÓ ĐÔI KHI…
 • TÂM SỰ CỦA MỘT QUAN CHỨC LỚN
 • KHÔNG ĐỀ
 •  CÓ NỖI NHỚ NGỦ QUÊN
 • CHUYỆN ÔNG LIỆP
 • CÓ NỖI NHỚ NGỦ QUÊN