PHẠM QUỐC CA

 • Hiện sống tại Đà Lạt

 • Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
 • Dạy Văn Học ở Đại Học Đà Lạt


 • ĐÃ XUẤT BẢN :

  - Tiếng trầm (thơ)
  - Làng trong nỗi nhớ (thơ)
  - Chân trời mở (thơ)
  - Những cánh rừng, những bài ca (thơ)
  - Mấy vấn đề Thơ Việt Nam 1975-2000 (chuyên luận )
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI