• Sinh năm 1946 tại Thừa Thiên.
  • Sống tại Đà Nẵng từ năm 1994.
  • Khởi viết thơ và truyện từ năm 1963. Có bài đăng trên các tạp chí: Nghệ Thuật, Khởi Hành, Văn, Bách Khoa, Trình Bày, Ý Thức, Tuổi Ngọc... trước 1975.
  • Hiện cư ngụ tại Đà Nẵng.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Đan Tâm (thơ, 2004)
  • Mây Nổi (thơ , Thư Ấn Quán, 2007)
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI