• Tên thật: Trần Bình Trọng
 • Sanh năm 1943
 • Tại Tân Thủy-Ba Tri-Bến Tre
 • Cựu Giáo Chức Trung Học
 • Hiện đang sống tại Connecticut, Hoa Kỳ  TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • Cậu Mầy
 • Gói Thuốc
 • Theo Cánh Chim Bay
 • Trở Lại Đường Xưa
 • Mộng Và Thực
 • Tộ Canh Bài Thuốc
 • Con Lộ Đất
 • Tranh Cố Hương
 • Giàn Bông Ước
 • Trở Lại Đường Xưa
 • Sóng Bổ Ghềnh & Mùa Điên Điển
 • Hạt Nước Trôi Qua
 • Một Ngày Vui
 • Con Khô Rớt
 • Chờ Giao Thừa
 • Cận Tết
 • Lần Đọc Thư Xưa
 • Sau Lưng
 • Nhớ Ghé Rong Chơi
 • Sợi Tóc Vô Tình
 • Lần Ta …
 • Trăng Xưa
 • Hành Trình
 • Đi & Ở
 • Sáng
 • Buông Thõng Hai Tay
 • Bài Tám Chữ
 • Hạ Qua
 • Chương Một
 • Tiếng Suối Reo
 • Về Thu
 • Thu và Trăng
 • Mùa Màu Sắc
 • Đi & Đến
 • Góc Hành Lang
 • Mùa Học Mới
 • Thu Đông & Người
 • Theo Bác Hành Hương
 • Chưa Lần Thủy Thủ


 • Ăn, Tết, Ăn Tết
 • Cầu Bà Mụ
 • BẾN XE NGỰA
 • Đoản 1 - Cổ Thụ
 • Đoản 2 - Ðình Làng
 • Đoản 6 - Bác Nông Phu
 • Đoản 3 - Qua Ðồi Cát
 • Ðoản 4: Cánh Chim Bay
 • Ðoản 5: Vượt Cánh Ðồng Ma
 • Ðoản 6: Muối