. Tên thật là : Nguyễn Quốc Đông
. Các bút danh khác : Nguyễn Nhạc Cụ, Nguyễn Duyên
. Sanh năm 1956
. Nguyên quán : Sóc Nóc - Soài Riêng - Cambodge
. Nghề Nghiệp: Dạy học , Viết Văn, Viết Báo, Sáng tác Nhạc
. Hiện cư ngụ tại Tây Ninh

CÁC TÁC PHẨM :

- Album CD vol 1 TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI -2005
- Album CD vol 2 MỘT ĐỜI BÊN EM- 2006
- Tuyển tập ca khúc TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI - 2005
- Tập truyện CÂU CHUYỆN SAU 30 NĂM (viết chung- 2006 NXB Văn Nghệ - tp HCM)


Qúy bạn đang nghe nhạc phẩm
HƯƠNG CA MÙA THU
Nhạc NGUYỄN QUỐC TÂY
Trích từ CD. TÊN EM LÀ GIÒNG SUỐI
Album CD vol 1 TÊN EM LÀ DÒNG SUỐI -2005


Album CD vol 2 MỘT ĐỜI BÊN EM- 2006

Album CD vol 3 TIẾNG HÁT MÂY CHIỀU