• Họ, tên, bút danh: Nguyễn Xuân Thủy
 • Ngày sinh: 01.10.1936
 • Nguyên quán: Nam Đàn, Nghệ An
 • Thường trú: Quận 3, TpHCM
 • Hội viên Hội nhà văn TpHCM

  GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC:

 • Giải nhất thơ tứ tuyệt.Tạp chí Tài Hoa Trẻ, cuộc thi 2001-2002.
 • Giải 3, cuộc thi Tình yêu người lao động, do Công đoàn TpHCM tổ chức,2005.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Thơ in riêng:

  * Vòng tay nhỏ. Nxb Văn hóa Thông tin. 1993
  * Đèo dốc. Nxb Giao thông vận tải. 1995
  * Cảm ơn thời gian.Nxb Văn học. 2000
  * Cất tình thành rượu. Nxb Văn học. 2003
  * Thắp xanh ngày tháng.Nxb Hội nhà văn. 2005
  * Thổi chín mùa nhau.Nxb Văn nghệ. 2006
  * Đôi mắt hỏi vay.Nxb Văn nghệ. 2008
  Có thơ in chung trong nhiều tập khác và trên các báo, tạp chí.

 • Văn xuôi in riêng:

  * BAM, con đường và sức mạnh.Ký.Nxb Giao thông vận tải.1987
  * Đĩa bay và những cuộc chạm trán với khách lạ ngoài trái đất. Biên soạn.Nxb Trẻ. 1991
  * Ru lại tuổi mình.Hồi ký mini. Nxb Văn nghệ. 2009
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI