NGUYỄN VĂN THỨC


 • Sinh năm 1941 tại Ninh Bình
 • Hiện sống tại thành phố Sài Gòn
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • 1966 : Ngàn Trùng thơ in chung với nhà văn qúa cố Nguyễn Mai.
 • 1999-2000 : Trước Sân Nhà 1 và 2.
 • 2000 : Những Bài Thơ Không Tên.
 • 2005 : Đặt Tên Cho Thơ.
 • 2009 : Chờ Em
 • Và nhiều tập in chung với nhiều tác giả : Hạnh Ngộ, Hành Trình Thơ... • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • VỀ SÀI GÒN
 • EM VẪN HÁT THÁNH CA