NGUYỄN VĂN THẢO

  • Sinh năm: 1995
  • Quê: Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
  • Sinh viên Báo chí Trường Cao đẳng Phát thanh-Truyền hình II - TP. Hồ Chí Minh.


  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI