NGUYỄN VĂN PHONG

  • Sinh ngày: 22-6-1985 .
  • Quê quán: xã Hà Ninh- Hà Trung- Thanh Hóa
  • Hiện tại: Làm ruộng, lao động phổ thông,
  • Địa chỉ: thôn Đường Cát- Hà Ninh- Hà Trung- Thanh Hóa
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


  • Bỏ Học
  • Người Đàn Bà Nỗi Nhớ
  • Người Mang Than Củi Ra Phố
  • Bóng Nhòa
  • CON ĐƯỜNG LẠ LẪM