• Cựu giáo sư Trung Học Võ Tánh Nha Trang
 • Hiện định cư tại Montréal - Canada
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI

 • HIỆN TRẠNG LÃO HÓA NƠI CÁC NHÀ VĂN HẢI NGOẠI
 • VỀ CÁC NHÀ VĂN TRẺ HẢI NGOẠI VIẾT TRUYỆN BẰNG TIẾNG PHÁP..!
 • HÀ Ô LÔI TIẾNG HÁT CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI VÀ CỦA MỘT THỜI.
 • NHẬN DIỆN MỘT SỐ NHÀ VĂN VIỆT ĐẦU THẾ KỶ 21
 • FRANCOIS SAGAN : ADIEU TRISTESSE
 • LÊN TIẾNG THAY CHO NGƯỜI LÀM THINH
 • NHỮNG CÁI BÓNG MA CỦA KIỀU
 • ĐI TÌM DẤU CHÂN NGƯỜI CÔNG GIÁO ĐẦU TIÊN
 • CUỘC DI CƯ CỦA CHỮ NGHĨA 1
 • CUỘC DI CƯ CỦA CHỮ NGHĨA 2
 • NHÌN VIỆC THI CỬ CỦA CÁC TRIỀU VUA DƯỚI DẠNG CÁC CON SỐ
 • HAI NHÂN VẬT LÝ TOÉT VÀ XÃ XỆ
 • TẤM VẢI BỌC ĐIỀU
 • Ý NGHĨA VỀ CÁI CHẾT CỦA NHẤT LINH
 • BÙI GIÁNG Ở GIỮA CHÚNG TA