• Sinh năm 1950
 • Tại Đình Phùng, Kiến Xương, Thái Bình.
 • Công chức nghỉ hưu .
 • Hiện sống tại Thành phố Thái Bình
 • Giải thưởng Văn học Lê Quý Đôn năm 1999
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Điểm trắng - Phóng sự phiếm luận;
 • Vàng thật, vàng giả - Phóng sự;

 • Thi Tập :
  Hoa ở bàn tay,
  Lá kể chuyện cây,
  Khúc hát một miền quê,
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • "Ma Thuật" của ông Trần Văn Vệ
 • CỰC CHẲNG ĐÃ PHẢI NÓI RA SỰ THẬT