NGUYỄN TRỌNG LIÊN • Sinh ngày 01-5-1948
 • Tại Thiệu Quang, Thiệu Hoá Thanh Hoá
 • Tốt nghiệp DDHSP ngành Toán
 • Hiện giảng dạy tại Khoa Toán Trường DDH Hồng Đức
 • Hội viên Hội VHNT Tỉnh Thanh Hoá ( Ban Thơ)
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Nửa thế kỷ thơ Thanh Hoá (in chung) , năm 2000
 • Vầng trăng chếch bóng. Tập thơ. XB 2001, Giải thưởng Lê Thánh Tông
 • Thơ Thanh Hoá nửa thế kỷ XXI (in chung), năm 2004
 • Miền Thanh (Tập văn thơ chọn lọc ), in 2004
 • Khoảng trống. Tập thơ. XB 2005
 • Giai điệu và em. Tập thơ. XB 2006
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI