. Sinh năm 1952
. Tại Thanh Hoa
. Nghề nghiệp: Giáo viên Toán
. Hiện cư trú tại Thanh Hóa .