NGUYỄN THỤY LONG

 • Sinh ngày 9 tháng 8 năm 1938 .
 • Tại : Hoà Mã , Hà Nội.
 • Mất ngày 03 tháng 9 năm 2009 tại Sài Gòn.


 • TÁC PHẨM CHÍNH ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Vác Ngà Voi, 1965
 • Chim Trên Ngọn Khô, 1967
 • Trong Vòng Tay Đàn Ông, 1967
 • Vết Thù, 1968
 • Loan Mắt Nhung , đã quay thành phim
 • Kinh Nước Đen
 • Bà Chúa Tám Cửa Ngục, 1968
 • Đêm Đen, 1968
 • Gái Thời Loạn, 1968
 • Nữ Chúa, 1969
 • Nợ Máu, 1969
 • Ven Đô, 1969
 • Cầu Cá , 1970
 • Sầu Đời, 1970
 • Bầy Tiểu Qúy, 1971
 • Những Cánh Tay Thuồng Luồng, 1971
 • Mặt biển Đêm, 1973
 • Giữa Đêm Trường, 2000
 • Thuở Mơ Làm Văn Sỹ
 • Viết Trên “Gác Bút”
 • Vùng Mả Động - di cảo
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI