• Sinh năm 1966 tại Long An .
  • Giáo viên Anh Vãn.
  • Hiện sinh sống tại Long An.
  • Hội viên Hội Liên Hiệp Vãn Học Nghệ Thuật Tỉnh Long An.
  • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

  • Lối Đi Dưới Lá
  • Tiên Giữa Đời Thường
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI