. Sinh ngày 12/04/1985, tại Ninh Bình,
. Sinh viên Văn học ĐHKHXHVNV , Tp Hồ Chí Minh.
. Hiện cư ngụ tại Biên Hoà - Đồng Nai.