NGUYỄN THỊ NGA


  • Tên tật : NGUYỄN THỊ NGA
  • Sinh năm 1958 tại Vĩnh Bảo, Hải Phòng
  • Hiện sống và viết tại huyện đảo Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh
  • Đã xuất bản các tập thơ:
    - Duyên phận, 2012
    - Ngôi sao thức, 2016
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI