NGUYỄN THỊ LAN

 • Bút danh: Vũ Hoa
 • Sinh:1951
 • Quê quán: Thành phố Hải Dương/Tỉnh Hải Dương
 • Hiên cư ngụ tại đường Mạc Thị Bưởi - thành phố Hải Dương- Tỉnh Hải Dương
 • Nguyên Giảng viên giảng dạy Văn học nước ngoài, Khoa Xã hội, Trường Cao Đẳng Sư phạm Hải Dương
 • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương
 • Tác phẩm:

 • Duyên mùa thu (Phê bình và tiểu luận)- NXB Hội Nhà văn 2006, in chung
 • Văn học nước ngoài trong nhà trường (Phê bình và tiểu luận) - NXB Hội Nhà văn 2010
 • Văn chương Hải Dương đương đại (Phê bình và tiểu luận) - Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2015
 • Và nhiều bài tản văn, bút ký, tiểu luận, bình luận văn chương đăng trên các báo, tạp chí, đài phát thanh trung ương địa phương và báo mạng.

 • Giải thưởng:

 • Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VI( 2006-2010)
 • Tặng thưởng Tác phẩm hay năm 2011 của Tạp chí Văn Nghệ Hải Dương
 • Giải B, Giải thưởng cuộc thi Bút ký trên tạp chí Văn Nghệ Hải Dương năm 2013
 • Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2015 của Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam
 • Giải B, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Côn Sơn - Hải Dương lần thứ VII ( 2011-2015)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI