NGUYỄN THỊ LAN


  • Sinh năm 1951
  • Nguyên là giảng viên Khoa Xã hội, trường Cao đẳng sư phạm Hải Dương.
  • Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương.
  • Hiện cư ngụ tại đường Mạc Thị Bưởi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI