NGUYỄN THỊ HỒNG


 • Sinh năm 1948. Quê gốc Hưng Hà, Thái Bình.
 • Nơi ở hiện nay : Hà Nội.
 • Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội ( 1966-1970)
 • Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
 • Làm công tác biên tập Nhà xuất bản Phụ Nữ từ năm 1970 đến 2002.
 • Tác phẩm đã xuất bản:

 • Em ra đi ( tập thơ, NXB Phụ Nữ, 1990 )
 • Gọi thu ( tập thơ, NXB Phụ Nữ, 1992)
 • Biển đêm ( tập thơ, NXB Phụ Nữ, 1996 )
 • Những bông hoa thiên sứ ( tập thơ, NXB Phụ Nữ 2001 )
 • Cuộc bàn giao vĩnh cửu - Hồn khèn ( trường ca, NXB Phụ Nữ, 2003 ).

 • Giải thưởng cuộc thi thơ của tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức 1983- 1984 với bài “ Bình dị”.
 • Giải thưởng văn học 5 năm (1986- 1990 ) của Hội văn học nghệ thuật Hà Nội cho tập thơ “Em ra đi”.
 • Giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam cho tập thơ- trường ca “Cuộc bàn giao vĩnh cửu- Hồn khèn” năm 2003.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI