. Sinh năm: 1958 tại Hà Nội.
. Quê quán: Xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
. Tiến sĩ Khảo cổ học, cán bộ nghiên cứu Viện Nghiên cứu xã hội Tp. Hồ Chí Minh
. Hiện là Phó Tổng Thư ký Hội Khoa học Lịch sử VN.


. ĐI TÌM TRONG ĐẤT .
Nguyễn Thị Hậu
nxb Thanh Niên - 12.2007