• Sinh năm 1972, tại Cà Mau.
 • Hội viên Hội Văn Nghệ Kiên Giang
 • Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.
 • Hiện công tác tại Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Kiên Giang (Kien Giang Tourism Promotion Center)
 • Sở trường về viết Tiểu Thuyết, Truyện Ngắn.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Người Tình - tập truyện.
 • Trả Hoa Hồng Cho Đất - tiểu thuyết.
 • Đường Về Hà Tiên - tiểu thuyết.
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART
 • BỐN NỮ KÝ GIẢ
 • SONG XA PHÁO ĐẦU
 • CHÈNG ĐÉC ƠI, LÀ NGON !
 • CHUYẾN XE CUỐI
 • HOÀNG NỮ ANH LÊN NGÔI
 • CÀ PHÊ SÁNG
 • BA ƠI, MỞ MẮT RA ĐI !
 • NƯỚC MẮT CHẢY MỘT BÊN
 • QUẠT MỘ
 • NGƯỜI CÓC
 • BA ĐOẠN ĐỜI
 • LỬA CHÁY PHÍA PHƯƠNG THÀNH
 • DÃ QUÌ DỊ MỘNG
 • TA CÓ QUEN NHAU CHƯA ?