• Sinh năm 1961 tại Sài Gòn (TP.HCM.)
 • Quê gốc: Đà Nẵng
 • Cử nhân ngữ văn Việt & cử nhân Anh văn
 • Giáo viên Trường Ngoại ngữ Không Gian TP.HCM.
 • Dịch giả Anh - Việt & Việt - Anh: đã biên dịch hơn trăm tập sách (có đầu sách gồm 5, 7 tập).
 • Thành Viên Ban Biên Tập Newvietart - Đặc trách Anh Ngữ.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Chuyện Cổ Tích Của Vườn - tác phẩm đoạt giải A trong cuộc vận động sáng tác của Nxb. Trẻ Tp.HCM.
 • Văn Học Thiếu Nhi Vì Tương Lai Đất Nước , lần thứ nhất, 1993.
 • Nhạc Giữa Trời , đoạt giải A Nxb. Kim Đồng, 1995.
 • ........................
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
 • NHẠC GIỮA TRỜI - truyện dài - Kỳ 1 (1, 2,3)
 • NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Hai (4, 5,6)
 • NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Ba (7, 8,9,10,11)
 • NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Tư (12, 13,14,15)
 • NHẠC GIỮA TRỜI - Kỳ thứ Năm - Kết (16, 17,18,19, 20)
 • CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - truyện dài - Kỳ 1 (1,2,3)
 • CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Hai (4,5,6)
 • CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Ba (7,8,9,10)
 • CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Tư (11,12,13,14)
 • CHUYỆN CỖ TÍCH CỦA VƯỜN - Kỳ thứ Năm (15,16,17)
 • CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 1
 • CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 2
 • CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 3
 • 5 CÂU CHUYỆN VỀ BÉ KIM - Chuyện 1 - HAI TRÁI MẬN CHÍN
 • CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Chương 4
 • CON CHUỐI YÊU THƯƠNG - truyện dài - Kết
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 1
 • HOA TUYẾT
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 2
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 3
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương 1 - Kỳ 4
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 1
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 2
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Kế Tiếp - Kỳ 3
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Tiếp Theo - Kỳ 1
 • NGƯỜI LẠ CỦA TÔI - Chương Tiếp Theo - Kỳ 2 và Chương Cuối Cùng
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 1 & 2
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 3
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 4 & 5
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 6 & 7 & 8
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 9 & 10
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 11 & 12
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 13 & 14
 • THẦY LANG HAI MẶT
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 15 & 16
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 17 & 20
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 21 & 24
 • TÌNH BẠN
 • BÀI CA NGƯỜI CHĂN NGỖNG
 • NGƯỜI TUYẾT - Chương 25 & KẾT TRUYỆN
 • CON CUA TRONG NGÔI NHÀ ỐC
 • TRỤI
 • CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 1 & 2
 • CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 3 & 4 & 5
 • CHUYỆN CẬU BÉ VÉT GIẾNG
 • CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 6 & 7 & 8 & 9
 • ĐÔI CÁNH CỦA CON CỌP
 • CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 10 & 11 & 12 & 13 & 14 & 15
 • CẬU BÉ HOANG DÃ - chương 16 & 17 & 18 & 19 & 20
 • QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 1
 • QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 2
 • QỦA CẦU THỦY TINH - Kỳ thứ 3
 • QỦA CẦU THỦY TINH - Kết
 • HAI TRÁI MẬN CHÍN
 • CÓ GÌ KHÔNG TÌNH ƠI?
 • NGƯỜI NGỒI VẼ NẮNG
 • NGƯỜI ĐÀN BÀ LẠ LÙNG
 • NGƯỜI CỦA NGÀY XƯA
 • THIÊN LONG TÌNH SỬ - Tiểu Thuyết Kiếm Hiệp
 • All Alone (Toute Seule)
 • The Forest In Fall
 • Le Van
 • Soeur,Et Frère, Et...
 • The Story Of A Street Performer's Daughter
 • Love was as Clear as a Mirror