• Tên thật: Nguyễn Trần Minh Thắng
  • Năm sinh: 1984
  • Hiện đang sống tại TP.HCM
  • Bút danh Nguyễn T6, lấy chữ Nguyễn là họ, T là tên viết tắt.
    T6 bao gồm 6 người trong gia đình (ông, bà, bố, mẹ, em trai và chính tôi), với tên tất cả đều bắt đầu bằng chữ T, nên đặt là T6
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI
  • MƯA RƠI