. Sanh năm 1952 tại Thủ Dầu Một.
. Kỹ Sư Nông Học.
. Hoạt động văn nghệ tại Sài Gòn.

TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

- Chốn Xưa - 2007 nxb Văn Nghệ.
- Cỏ Trắng - 1969.
- Những Nỗi Xót Xa -1975.