• Sinh ngày 10/01/1983
  • Nguyên quán Hiệp Hòa - Bắc Giang
  • Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 - hiện đang theo học lớp Cao học Ngôn ngữ học tại Viện khoa học xã hội.
  • Hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI