• Nguyễn Phan Ngọc An là tên thật.
  • Bút hiệu từ 1967 : Uyên Thi - Thơ văn đăng trong báo Phụ Nữ Diễn Đàn và Ngày Mai do bà Bút Trà chủ trương.
  • Tại hải ngoại : thơ văn đăng thường xuyên trên báo chí và mạng lưới toàn cầu.
  • Đã xuất bản nhiều thi tập và truyện ngắn từ năm 1996 .
  • Hiện định cư tại Miền Bắc Cali - Hoa Kỳ từ năm 1993 .
  • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI