• Sinh ngày 02.12.1949
 • tại Phan Thiết - Bình Thuận
 • Nguyễn Như Mây cây bút quen thuộc của các tạp chí Bách Khoa, Khởi Hành, Đối Diện...trước 1975.
 • Hiện sống bằng nghề hướng dẫn viên du lịch tại Bình Thuận
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 1
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 2
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 3
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 4
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 5
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 6
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 7
 • NUÍ VÀ BẢN THẢO THƠ KHÔNG ĐỀ - 8