NGUYỄN NGUYÊN AN
(con). Nguyễn Nguyên An (con)
. 07 tuổi.
. Đang theo học lớp 2 Trường Tiểu học Thủy Xuân thành phố Huế - Kiệt 69, đường Lê Ngô Cát, thành phố Huế .