NGUYỄN NGỌC THƠ • Sinh năm 1961
 • Quê gốc Tây Sơn - Bình Định
 • Hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn (Hồ Chí Minh),VN


 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI


 • GIỌT LỆ SOI
 • SÓNG BIỆT LY
 • CHÚ TIỂU SAY HOA
 • TỪ ĐỘ MAI VÀNG
 • GÓT RÊU XANH NHỚ…
 • Vĩnh Biệt Anh Chu Trầm Nguyên Minh!
 • THẢ TRĂNG
 • MÂY TRẮNG CÒN SAY
 • HOA PHONG LAN
 •    SAY TRĂNG
 •  VỀ NGUỒN
 •  BIỂN LONG HẢI MỘT CHIỀU MƯA
 • GIỌT LỆ HUYỀN TRÂN
 •  MÀU ÁO THU TAN   
 • HỒN CHỮ VIỆT  
 •   BÀI CA ĐẤT VIỆT 
 •   BẾN VẮNG