• Sinh năm 1952, tại Saigon.
 • Học Trung học Mạc Đĩnh Chi, Đại học Luật khoa Saigon.
 • Làm thơ viết văn, trong nhóm thi văn Hồn Trẻ 20 tại Saigon.
 • Ký giả, cộng tác với môt số nhật báo tại Saigon.
 • Nhập ngũ năm 1972, sĩ quan Pháo Binh.
 • Vượt biển đến Mã Lai năm 1979. Sang Tây Đức tháng 1 năm 1980.
 • Hiện định cư tại Toronto, Canada.
 • Nguyên chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí Tự Do xuất bản tại Toronto và Montreal.
 • Nguyên chủ tịch Văn Bút VN Ontario (P.E.N. International/Ontario Chapter).
 • Cộng tác với rất nhiều tạp chí văn chương, như: Văn, Văn Học, Văn Học Nghệ Thuật, Tân Văn...
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Tập truyện ngắn Chờ Chết, Xuân Thu xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1988
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI