NGUYÊN MINH

 • Tên thật: Nguyễn Chí Minh
 • Sinh năm 1941 tại PhanRang, Ninh Thuận
 • Năm 17 tuổi về quê nội học trường Quốc Học, Huế.
 • Tại đây tham gia nhóm văn nghệ GIÓ MAI, tiền thân của Ý THỨC
 • Năm 1970 vào Sài Gòn chủ trương tạp chí Văn học nghệ thuật Ý THỨC
 • Báo ra được 24 số thì tự đình bản.
 • Từ năm 1970 – 1975, Giám đốc Nhà Xuất Bản Ý Thức, Tiếng Việt, Phó Giám đốc Nhà Phát Hành Sách Hàm Thụ
 • Sau năm 1975, ngưng bút 25 năm.
 • Bắt đầu viết lại vào năm 2000.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Đám Tang Đa Đa (Ý Thức – 1971)
 • Căn Nhà Hoang (Ý Thức – 1975)
 • Tưởng Chừng Đã Quên (Thư Ấn Quán – HK – 2006)
 • Tưởng Chừng Đã Quên (Nhà Xuất Bản Thanh Niên – VN – 2007)
 • Ngôi Nhà Số 11 (Nhà Xuất Bản Thanh Niên – VN – 2009)
 • Ngôi Nhà Số 11 (Thư Ấn Quán – HK – 2009)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI