• Sinh ngày 10/04/1959
 • Tại : Nhơn An, An Nhơn, Bình Định
 • Tốt nghiệp Y Khoa Huế năm 1989.
 • Hiện thường trú tại Trần Phú, thị trấn Bình Định, An Nhơn, Bình Định
 • Đã có thơ đăng trên báo Tài hoa trẻ, Tuổi ngọc, tạp chí văn nghệ địa phương.
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Hạnh ngộ 5 (in chung, NXB Văn nghệ TP.HCM, 2008)
 • Lời ngắn tình dài (in chung, NXB Văn nghệ, 2008)
 • 87 & Tôi (in chung, NXB Lao động, 2009)
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI • HẠT BỤI QUÊ HƯƠNG
 • MƯA THỊ TRẤN
 • THỜI GIAN
 • THỜI THẾ
 • NẺO QUÊ
 • LỬA