NGUYỄN MINH PHÚC

  • Quê quán : Quảng Ngãi
  • Có thơ đăng trên các tạp chí,website trong, ngoài nước
  • Hiện đang sinh sống và làm việc tại Kiên Giang