• Họ và tên : Nguyễn Minh Khiêm
 • Bút danh: Nguyễn Minh Khiêm
 • Quê quán : Yên Trung. Yên Định. Thanh Hoá;
 • TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN :

 • Sư tử làm chúa. Tập truyện. NXB Thanh Hoá. 1989*
 • Tiếng gầm. Tập truyện. NXB Thanh Hoá. 1991*
 • Biển khát. Tập thơ. NXB Thanh Hoá. 1994*
 • Dòng sông không ngủ. Tập thơ. NXB Thamh niên. 1994*
 • Đi tìm chiếc bút của dòng họ. Tiểu thuyết. NXB Thanh Hoá.1995*
 • Đằng sau mặt trời. Tập thơ. NXB Thanh Hoá. 1996.*
 • Chim Yến làm tổ. Tập thơ. NXB Văn hoá Dân tộc. 1998*
 • Làng tôi không có tượng. Tập thơ. NXB Thanh Hoá. 2000.*
 • Khoảng lặng trong cánh cổng. NXB Văn học. 2004.*
 • Một góc phù sa. Tập thơ. NXB Hội nhà văn. 2007*
 • Nhạc núi. Tập ký ( in chung) .NXB Văn hoá Dân tộc.2007*
 • Vết thương đá. Tập Thơ. NXB Văn học. 2009*.
 • Giải mã. Thơ. NXB Thanh Hoá . 2011
 • Cánh đồng nhiều hướng gió. NXB Thanh Hóa. Nă, 2013
 • TÁC PHẨM ĐÃ ĐĂNG TẢI TRÊN NEWVIETART - VIỆT VĂN MỚI